Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
29/07/2019
Sista anbudsdag:
27/09/2019
Status:
Stängd
Information om del
2
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv 2005/36/EG – Del 2: Farmaceut
Genom undersökningen ska nödvändig bakgrundsinformation och bedömning tillhandahållas för att hjälpa kommissionen att fatta ett välgrundat beslut om huruvida det vore lämpligt med ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt ändringar avseende minimikraven för utbildning av farmaceuter och i så fall i vilken utsträckning.
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
BE