Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Byggnadsarbeten för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
14/10/2019
Sista anbudsdag:
27/11/2019
Status:
Stängd
Information om del
1
Nybyggnationer eller renoveringsarbeten
Omfattningen av de tjänster som ingår i ”Del 1: Nybyggnationer eller renoveringsarbeten” är:1) det huvudsakliga utförandet av nybyggnationer och/eller renoveringsarbeten vars projektbudget överstiger 60 000 EUR och understiger eller motsvarar 750 000 EUR (utförandebudget för kontrakt); från den tekniska dokumentationen av utförandet inklusive leveransen och installationen av utrustning och allt material, tester och prover, arbets- samt konstruktionsmetoder, med garanti att tidsfrister, kostnader och kvalitet som fastställts i projektdokumentationen och/eller den tekniska dokumentationen respekteras2) idrifttagning av de lokaler som omfattas av respektive utfört arbete eller installation3) städning efter utfört arbete4) leverans av ”as-built”-dokumentation för utförandet av arbetet eller installationen5) korrigerande underhåll av installationer under aktuell garantiperiod. Förebyggande underhåll kommer att tilldelas det underhållsföretag som anlitas av EUIPO, vilket framgår av kontraktet6) alla tekniska, administrativa och organisatoriska verksamheter samt inspektionsverksamheter som krävs för att säkerställa den erfordrade kvaliteten på byggnadsarbetena, utförda installationer samt operativa ändringar.
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
ES521