Uppgifter om anbudsinfordringar

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Rubrik:
Tjänster avseende yrkesutbildning för säkerhet och skydd vid Europaparlamentets ...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Publiceringsdatum i TED:
18/09/2020
Sista anbudsdag:
04/11/2020
Status:
Stängd
Information om del
9-PROTEC-LU
Utbildning i fysiskt skydd i Luxemburg
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal när det gäller att upptäcka, undvika, hantera och i möjligaste mån neutralisera en fysisk attack. Om inte annat anges måste framgångsrika deltagare erhålla ett certifikat som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 65 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Lägsta pris
LU
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
80530000
80510000