Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metodologin för ”EU Menu”...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2015
Sista anbudsdag:
07/08/2015
Status:
Stängd
Information om del
1
”Undersökningen om barn”, vilket innefattar försökspersoner från 3 månader upp till 9 år gamla
Mål 1: att antingen anpassa eller utveckla den metod som ska användas i den nationella undersökningen om livsmedelskonsumtion i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för ”EU menu” och att utarbeta och förse Efsa med de nationella protokollen och tillhörande handlingar, och att leda och utföra datainsamling.Mål 2: att utarbeta och till Efsa överföra datan avseende livsmedelskonsumtion och relaterad information som insamlats under undersökningen i enlighet med det format som krävs av Efsa.
Ingen text