Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metodologin för ”EU Menu”...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2015
Sista anbudsdag:
07/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information om del
2
”Undersökningen om vuxna”, vilket innefattar försökspersoner mellan 10 och 74 år gamla
Mål 1: att antingen anpassa eller utveckla den metod som ska användas i den nationella undersökningen om livsmedelskonsumtion i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för ”EU menu” och att utarbeta och förse Efsa med de nationella protokollen och tillhörande handlingar, och att leda och utföra datainsamling.Mål 2: att utarbeta och till Efsa överföra datan avseende livsmedelskonsumtion och relaterad information som insamlats under undersökningen i enlighet med det format som krävs av Efsa.
Ingen text