Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförande av ett arbetsflöde för fler omiker och mellan arter i syfte att här...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
28/03/2022
Sista anbudsdag:
15/06/2022
Status:
Stängd
Information om del
1
Genomförande av ett arbetsflöde för fler-omiker och mellan arter (mål 1)
• Mål 1: Genomförande av ett arbetsflöde för fler-omiker och mellan arter. I fas 1 kommer en uppsättning datarika ämnen att väljas ut (6–12 föreningar) och användas för en omfattande toxikologisk screening baserad på profilering av OoC och flera omiker (transkriptomik, epigenomik, metabolomik). De utvalda ämnena kommer att omfatta äldre faror i livsmedel/foder och föreningar/näringsämnen med positiva hälsopåståenden (t.ex. resveratrol, som ska användas för att verifiera tillämpligheten för omiker vid bedömningen av gynnsamma kosteffekter). Utformningen av försöket kommer till stor del att bygga på de förfaranden som fastställts i EU ToxRisk.
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
3,000,000.00 EUR
ITH52
Additional CPV Supplementary CPV
73000000