Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för informations- och kommunikationstjänster på miljöområdet (5 delar).
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
30/01/2013
Sista anbudsdag:
13/03/2013
Status:
Stängd
Information om del
1
Anordnande av evenemang och utställningar samt tillhandahållande av material och tjänster
Denna del omfattar anordnande av evenemang och utställningar ”från A till Z”, inbegripet följande:— Konceptfas (t.ex. att hitta på kreativa idéer för evenemang, att föreslå dagordningar, att utveckla förslag till utställningsmontrar etc.).— Logistiskt stöd före/under/efter evenemanget (t.ex. att leta och hyra en lokal, att tillhandahålla alla möbler och all teknisk utrustning som krävs, tillverkning av montrar, montering och nedmontering, tillhandahållande av material och tjänster för marknadsföring etc.).— Projektledningsstöd före/under/efter evenemanget (till exempel hantering av gästlistor, registrering, ledning av talare, marknadsföring av evenemanget till intressenter och media, fastställande och samordning av relevanta underleverantörer, bemanning för receptionsdisk, förande av anteckningar och avfattande av konferensprotokoll etc.).— Efterhandsbedömning av evenemang (t.ex. undersökning av deltagarnas belåtenhet, deltagarrapport etc.).
Ingen text