Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Copernicus landmiljöövervakningstjänster – egenskaper för växttäcket i högupplös...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
09/03/2016
Sista anbudsdag:
25/04/2016
Status:
Stängd
Information om del
3
Produkter avseende gräs och växtlighet som inte utgörs av träd för EEA39
Den huvudsakliga produkten för det högupplösta skiktet ”HRL – växtlighet av gräsartat slag och sådan som inte utgörs av träd” är en ”mask för växtlighet av gräsartat slag och sådan som inte utgörs av träd” som ska inbegripa alla gräsmarker i användningsspektrumet. Produkten kommer att baseras på en längre tidsserie av bilder (multitemporala och multisensoriella) som sträcker sig så långt tillbaka som 2009 och ska skapa en grundläggande kartläggning av gräsmarker. Den kommer alltså inte att uppdatera försöken att kartlägga gräsmarker med HRL 2012 utan istället tillhandahålla ett solitt referensscenario för framtida övervakning av förändringar.
Ekonomiskt mest fördelaktigt