Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Åtgärder för att upprätthålla den förberedande åtgärden Best för att främja beva...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
14/05/2013
Sista anbudsdag:
02/09/2013
Status:
Stängd
Information om del
1
Upprättande och främjande av den interaktiva plattformen
Del 1 – upprättande och främjande av den interaktiva plattformen inbegriper följande uppgifter: Upprättande av en arbetsgrupp för Best som stöds av regionala kunskapshubbar, utveckling och förvaltning av en interaktiv webbplats, upprättande av en styrkommitté och anordnande av möten för styrkommittén 2 gånger om året, möjliggörande och främjande av informationsutbyte om tillgänglig finansiering, hävstångseffekt för finansieringen och spridning samt utarbetande av strategier för Best, i nära samarbete med pågående verksamheter, med lokala och regionala myndigheter och samhällsgrupper samt det civila samhället.
Ingen text