Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Literature review and appraisal on alternative neurotoxic...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2016
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Annex 3_draft contract 1 ENG Проектодоговор 22/12/2015