Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Telecommunications services: ‘Data link’.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
20/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/07/2016
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Technical specifications 1 ENG Технически спецификации 20/04/2016
Cahier des charges 1 FRA Технически спецификации 30/05/2016