Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
26/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/12/2017
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Tender specifications 1 ENG Технически спецификации 26/10/2017