Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
28/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2018
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Annex 5-Letter of intent for subcontractor 1 ENG Приложения 28/04/2018