Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
20/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2019
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Annex 3_Draft Direct Contract_Corrigendum no.1 1 ENG Проектодоговор 09/01/2019