Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Police d'assurance pour assistance et vie/invalidité au profit des membres, délé...
Възлагащ орган:
European Economic and Social Committee (EESC)
Дата на публикация в TED:
03/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
16/03/2020
Статус:
Затворена
Наименование на файл Rev. Описание Език Партида Тип на документа Дата на публикуване
Bordereau financier 1 FRA Price schedule 03/02/2020