Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Impact of Artificial Intelligence (AI) On In-work Learning of EU Enterprises
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Annex B III 1 ENG Λοιπά 09/08/2021