Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on open access to publications and research data management and sharing wi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Annex I Tender specifications 1 ENG Τεχνικές προδιαγραφές 31/08/2016