Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Annex 6 Technical tender 1 ENG Παραρτήματα 26/10/2017