Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Disaster Recovery Data Center space and associated services
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Service Level Agreement 1 ENG Παραρτήματα 07/02/2018