Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply and maintenance of a high resolution multi-collector ICP-MS
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
3.Draft Contract for Supply and Maintenance.pdf 1 ENG Σχέδιο σύμβασης 02/03/2018