Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Annex 1-Draft Contract 1 ENG Παραρτήματα 28/04/2018