Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Web reporting and statistical tool for the STCW-IS
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Όνομα αρχείου Rev. Περιγραφή Γλώσσα Παρτίδα Τύπος εγγράφου Ημερομηνία δημοσίευσης
Appendix 5 - Working_Procedures_Service_Requirements 1 ENG Παραρτήματα 25/06/2019