Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Impact of Artificial Intelligence (AI) On In-work Learning of EU Enterprises
Obstarávateľ:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
01/10/2021
Stav:
Uzavreté
Názov súboru Rev. Opis Jazyk Časť Druh dokumentu Dátum zverejnenia
Annex B III 1 ENG Iné 09/08/2021