Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/TM19-FR
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Názov súboru Rev. Opis Jazyk Časť Druh dokumentu Dátum zverejnenia
Corrigendum No. 2 to Tender Specifications 1 ENG Iné 22/03/2019