Уважаеми потребители,

Бихме искали да Ви информираме, че от 25 октомври 2023 г. нататък постепенно ще спре използването на сайта TED eTendering. Той ще бъде заменен от портала за финансиране и обществени поръчки, който постепенно ще поеме всичките му функции.

На портала ще можете да намерите не само основните данни за публичните покани за участие в търгове на институциите, органите и агенциите на ЕС, но и документацията за поканите и въпросите и отговорите, които понастоящем се публикуват на TED eTendering.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, пишете на адрес EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Какво е eTendering?

eTendering е платформа за електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement), базирана на директивите на ЕО, където възлагащите органи и икономическите оператори могат да изпълняват своите ежедневни дейности по eProcurement. Позволявайки достъп до документация, свързана с покани за участие в търг, като например договорна документация, технически спецификации, приложения, въпроси и отговори, eTendering представлява много ефективно разширение на TED (електронен ежедневник за поръчки), онлайн версията на „Приложение към Официален вестник на Европейския съюз“. Бизнес сделките се обработват в защитена среда и по ефективен начин. eTendering е най-ефективният начин за извършване на търгове – всички предложени услуги са безплатни.

Как мога да извлека полза от eTendering?

eTendering предоставя достъп до цялата документация, свързана с поканите за участие в търг. Той се актуализира пет пъти седмично и е интегриран, и синхронизиран с TED. Ползата за потребителите на eTendering е следната:

За възлагащите органи

 • Предлага на възлагащите органи обща среда за e-procurement за изготвяне на цялостна документация за покани за участие в търг,
 • Предоставя възможност за обработване и организиране на отговори на въпроси до икономическите оператори.
 • Предоставя синхронизиране с поканите за участие в търг, изготвени в eNotices и публикувани на портала на TED.
 • Възможност за публикуване също и на покани за участие в търг с по-ниска стойност, независимо от портала на TED.

За икономически оператори

 • Предоставя достъп до цялата публично достъпна документация, свързана с покани за участие в търг,
 • Предоставя инструментите и услугите за провеждане на прозрачно и безопасно подготвяне, и подаване на въпроси, свързани с покани за участие в търг,
 • Предоставя бърз достъп до всички публични и частни обявени отговори,
 • Предоставя допълнителни услуги, като например известия, свързани с промени в избрани покани за участие в търг.
 • Предоставя също и достъп до покани за участие в търг с по-ниска стойност, ако възлагащият орган реши да ги публикува (тяхното публикуване не е задължително).

Защо трябва да се регистрирам в eTendering?

Процесът на регистриране е много лесен и е отворен за всеки. За регистрация е нужна само най-основната информация – задължителни са единствено валиден адрес на електронна поща и желаната парола. Регистрацията и използването на eTendering са абсолютно безплатни, и ще останат такива.

Цялата информация, свързана с поканите за участие в търг, е достъпна, дори без регистрация. Въпреки това, регистрираният потребител ще получи също и достъп до следните функции:

 • Да подава или променя въпроси, свързани с покани за участие в търг,
 • Да се абонира за известия, свързани с промени по покани за участие в търг,
 • Да организира съобщения, свързани с избрани покани за участие в търг, за които той е заинтересован.