Hvad er eTendering?

eTendering er en e-indkøbsplatform, der med udgangspunkt i de relevante EF-direktiver giver ordregivende myndigheder og økonomiske aktører mulighed for at udføre deres daglige indkøbsaktiviteter ad elektronisk vej. Med direkte adgang til udbudsdokumentation såsom kontraktoplysninger, tekniske specifikationer, bilagsmateriale og en spørgsmål-og-svar-sektion er eTendering et effektivt tillæg til Ted (Tenders Electronic Daily), onlineudgaven af »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende«. Forretninger afvikles i et sikkert og effektivitetsfremmende miljø. eTendering er den mest omkostningsbesparende måde at deltage i udbud på – alle tilbudte tjenester er gratis.

Hvilke fordele er der ved eTendering?

eTendering giver adgang til al udbudsrelateret dokumentation. Med 5 ugentlige opdateringer udgør eTendering en fuldt integreret og synkroniseret del af Ted. eTendering-brugere har følgende fordele:

Ordregivende myndigheder

 • Et samarbejdsbaseret e-indkøbsmiljø til udarbejdelse af komplet udbudsdokumentation.
 • Mulighed for tilrettelæggelse af spørgsmål og svar til økonomiske aktører.
 • Synkronisering med udbudsbekendtgørelser udarbejdet og offentliggjort på eNotices og Ted.
 • Mulighed for offentliggørelse af udbud, der ligger under beløbsgrænserne for offentliggørelse på Ted-portalen.

Økonomiske aktører

 • Adgang til al offentligt tilgængelig udbudsdokumentation.
 • Sikret adgang til gennemskuelige værktøjer og tjenester til udarbejdelse og fremsættelse af udbudsrelaterede spørgsmål.
 • Hurtig adgang til alle offentligt og privat tilgængelige svar.
 • Underretning om ændringer i udvalgte udbud.
 • Adgang til frivilligt offentliggjorte bekendtgørelser om udbud, der ligger under beløbsgrænserne for obligatorisk offentliggørelse på Ted.

Hvorfor tilmelde sig eTendering?

Tilmelding er ligetil og åben for enhver. Der kræves kun et minimum af oplysninger – en gyldig e-mail-adresse og et password. Tilmelding og brug af eTendering er og vil fremdeles være gratis.

Al udbudsrelateret information er tilgængelig uden tilmelding. Kun tilmeldte brugere vil dog have adgang til følgende funktioner:

 • Fremsættelse eller ændring af udbudsrelaterede spørgsmål.
 • Underretning om ændringer i udbudsbekendtgørelser.
 • Organisering af meddelelser vedrørende udvalgte udbud af særlig interesse.