Kære bruger

TED eTendering vil gradvist blive udfaset fra den 25. oktober 2023. Websitet vil blive erstattet af Funding and Tenders-portalen (F&T-portalen), som gradvist vil overtage alle dets funktioner.

På F&T-portalen kan du ikke blot finde de vigtigste data om offentlige udbud fra EU's institutioner, organer og agenturer, men også udbudsdokumenterne samt spørgsmål og svar, som alt sammen i øjeblikket offentliggøres på TED eTendering.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Hvad er eTendering?

eTendering er en e-indkøbsplatform, der med udgangspunkt i de relevante EF-direktiver giver ordregivende myndigheder og økonomiske aktører mulighed for at udføre deres daglige indkøbsaktiviteter ad elektronisk vej. Med direkte adgang til udbudsdokumentation såsom kontraktoplysninger, tekniske specifikationer, bilagsmateriale og en spørgsmål-og-svar-sektion er eTendering et effektivt tillæg til Ted (Tenders Electronic Daily), onlineudgaven af »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende«. Forretninger afvikles i et sikkert og effektivitetsfremmende miljø. eTendering er den mest omkostningsbesparende måde at deltage i udbud på – alle tilbudte tjenester er gratis.

Hvilke fordele er der ved eTendering?

eTendering giver adgang til al udbudsrelateret dokumentation. Med 5 ugentlige opdateringer udgør eTendering en fuldt integreret og synkroniseret del af Ted. eTendering-brugere har følgende fordele:

Ordregivende myndigheder

 • Et samarbejdsbaseret e-indkøbsmiljø til udarbejdelse af komplet udbudsdokumentation.
 • Mulighed for tilrettelæggelse af spørgsmål og svar til økonomiske aktører.
 • Synkronisering med udbudsbekendtgørelser udarbejdet og offentliggjort på eNotices og Ted.
 • Mulighed for offentliggørelse af udbud, der ligger under beløbsgrænserne for offentliggørelse på Ted-portalen.

Økonomiske aktører

 • Adgang til al offentligt tilgængelig udbudsdokumentation.
 • Sikret adgang til gennemskuelige værktøjer og tjenester til udarbejdelse og fremsættelse af udbudsrelaterede spørgsmål.
 • Hurtig adgang til alle offentligt og privat tilgængelige svar.
 • Underretning om ændringer i udvalgte udbud.
 • Adgang til frivilligt offentliggjorte bekendtgørelser om udbud, der ligger under beløbsgrænserne for obligatorisk offentliggørelse på Ted.

Hvorfor tilmelde sig eTendering?

Tilmelding er ligetil og åben for enhver. Der kræves kun et minimum af oplysninger – en gyldig e-mail-adresse og et password. Tilmelding og brug af eTendering er og vil fremdeles være gratis.

Al udbudsrelateret information er tilgængelig uden tilmelding. Kun tilmeldte brugere vil dog have adgang til følgende funktioner:

 • Fremsættelse eller ændring af udbudsrelaterede spørgsmål.
 • Underretning om ændringer i udbudsbekendtgørelser.
 • Organisering af meddelelser vedrørende udvalgte udbud af særlig interesse.