Lugupeetud kasutaja!

Anname teada, et TEDi e-riigihangete veebisaidi kasutamine lõpetatakse järk-järgult ja see suletakse lõplikult 30. septembril 2024. Alates 15. juulist 2024 seal uusi menetlusi ei avaldata.

See asendatakse rahastuse ja riigihangete portaaliga, kus kõik avatud hankemenetlused on alates 25. oktoobrist 2023 juba avaldatud. Rahastuse ja riigihangete portaalist leiate lisaks põhiteabele ELi institutsioonide, organite ja asutuste avaldatud pakkumiskutsete kohta ka pakkumiskutsete dokumendid ning küsimused ja vastused, mis on praegu avaldatud TEDi eTendering veebisaidil.

Lisateabe saamiseks võite ühendust võtta aadressil EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Mis on eTendering?

eTendering on EÜ direktiividele tuginev e-hangete platvorm, kus tellijad ja ettevõtjad saavad teha oma igapäevaseid e-hangetega seotud toiminguid. Pakkumiskutsetega seotud dokumentidele, nagu lepingudokumendid, tehnilised kirjeldused, lisad, küsimused ja vastused, juurdepääsu abil on eTendering väga tõhus TEDi (Tenders Electronic Daily) - Euroopa Liidu Teataja lisa onlain-versiooni laiendus. Äritoimingut menetletakse turvalises keskkonnas ning tõhusalt. eTendering on kõige kuluefektiivsem viis pakkumiste tegemiseks – kõik pakutavad teenused on tasuta.

Kuidas eTendering mulle kasulik on?

eTendering tagab juurdepääsu kõigile pakkumiskutsetega seotud dokumentidele. Platvormi ajakohastatakse viis korda nädalas ning see on TEDiga integreeritud ja sünkroniseeritud. eTenderingi kasutajatel on järgmised eelised:

Tellijatele

 • Pakub tellijatele koostööl põhinevat e-hangete keskkonda pakkumiskutsete dokumentatsiooni esitamiseks.
 • Annab võimaluse töödelda ettevõtjate esitatud küsimusi ning neile vastata.
 • Tagab sünkroniseerituse eNotices esitatud ja TED-portaalis avaldatud pakkumiskutsetega.
 • Võimaldab avaldada ka väiksema väärtusega pakkumiskutseid sõltumata TED-portaalist.

Ettevõtjatele

 • Tagab juurdepääsu kõigile kättesaadavatele pakkumiskutsetega seotud dokumentidele.
 • Tagab vahendid ja teenused pakkumiskutsete läbipaistva ja turvalise ettevalmistuse ning esitamisega seotud küsimustes.
 • Tagab kiire juurdepääsu avalikele ja isiklikele vastustele.
 • Pakub lisateenusena valitud pakkumiskutsete muudatustest teavitamist.
 • Tagab ka juurdepääsu väiksema väärtusega pakkumiskutsetele, kui tellija on otsustanud need avaldada (nende avalikustamine ei ole kohustuslik).

Miks ma peaksin eTenderingi registreeruma?

Registreerumine on väga lihtne ja kõigile avatud. Registreerumiseks on vaja vähe andmeid - kehtiv e-posti aadress ja soovitud parool on kohustuslikud. eTenderingi saab registreeruda ja kasutada alati tasuta.

Pakkumiskutsetega seotud informatsioonile pääseb ligi ka registreerumata. Registreerunud kasutaja saab lisaks juurdepääsu järgmistele funktsioonidele:

 • pakkumiskutsete esitamise või muutmisega seotud küsimused;
 • pakkumiskutsete muutmisega seotud teadete tellimine;
 • valitud pakkumiskutsete teadete organiseerimine.