Beartas maidir le fianáin

Le go n-oibreoidh suíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán i gceart, tarlaíonn sé uaireanta go gcuirimid comhaid bheaga sonraí, ar a dtugtar ‘fianáin’, ar do ghléas.

Cad is fianáin ann?

Is comhad beag téacs é an fianán. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin sábhálann an suíomh gréasáin an fianán ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste. Fágann sé gur féidir leis an suíomh gréasáin an méid a rinne tú ar an suíomh agus do shainroghanna (mar shampla pasfhocal, teanga, clómhéid agus sainroghanna eile taispeána) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a iontráil gach uile uair a thagann tú ar ais chuig an suíomh nó nuair a théann tú ó leathanach go leathanach.

  • Is éard is fianáin chéadpháirtí ann fianáin a shocraíonn an suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt air. Ní fhéadann ach an suíomh gréasáin sin na fianáin sin a léamh. Ina theannta sin, féadfaidh suíomh gréasáin seirbhísí seachtracha a úsáid, agus féadfaidh na seirbhísí sin a bhfianáin féin, ar a dtugtar fianáin tríú páirtí, a shocrú freisin.
  • Is fianáin iad fianáin rianaithe a shábháiltear ar do ríomhaire ach nach scriostar go huathoibríoch nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí, murab ionann agus fianán neamhbhuan, a scriostar nuair a fhágann tú an brabhsálaí.

Gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán, iarrtar ort fianáin a ghlacadh nó a dhiúltú.

Is féidir fianáin a úsáid freisin chun staitisticí anaithnide a chur ar bun faoin eispéireas brabhsála ar ár suíomhanna.

Conas a úsáidtear fianáin?

Úsáideann suíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán “fianáin chéadpháirtí” den chuid is mó. Is fianáin iad sin atá socraithe agus rialaithe ag Oifig na bhFoilseachán, ní ag aon eagraíocht sheachtrach.

Chun amharc ar roinnt leathanach dár gcuid, áfach, beidh ort glacadh le fianáin ó eagraíochtaí seachtracha.

Is féidir leat na fianáin sin a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéanann tú sin b'fhéidir nach mbeadh roinnt gnéithe ar an suíomh ag obair mar ba cheart. Seo an t-eolas a choinnítear i gcuimhne sna fianáin sin:

  • do shainroghanna taispeána, mar shampla teanga bhrabhsála, dath codarsnachta, clómhéid, an gléas a d'úsáid tú, sainroghanna na dtorthaí cuardaigh agus sainroghanna fógraí;
  • an chuairt dheireanach a thug tú ar an suíomh (ar mhaithe le staitisticí) agus na trí leathanach dheireanacha ar thug tú cuairt orthu (eolas atá mar chabhair ag an deasc chabhrach má bhíonn orthu iarratas uait a fhreagairt);
  • má d'aontaigh tú nó murar aontaigh tú leis an úsáid a bhainimid as fianáin ar an suíomh seo.

Sainroghanna cuairteoirí

Is muidne a shocraíonn iad sin agus ní féidir ach linn féin iad a léamh. Leis na sainroghanna sin cuimhnítear ar cé acu ar ghlac tú le beartas fianáin an tsuímh seo nó ar dhiúltaigh tú dó.

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus fad an fhianáin
eTenderingPublic ETENDERING Stórálann sé faisnéis an tseisiúin don chuid phoiblí de eTendering, socraítear é nuair a bhunaítear ceangal ar an gcuid phoiblí agus bíonn sé bailí don tréimhse ar fad Deireadh an tseisiúin brabhsálaí
etendering_language ETENDERING Socraítear é nuair a dhéantar ceangal (ar an gcuid phoiblí agus ar an gcuid phríobháideach) chun rogha teanga an úsáideora a stóráil Bailí ar feadh 3 bliana agus 2 mhí
eu_cookie_consent ETENDERING Coinníonn sé cuimhne ar fhreagra an úsáideora ar an bpacáiste toilithe fianáin Deireadh an tseisiúin brabhsálaí

Fianáin oibríochtúla

Bíonn roinnt fianán ann nach mór dúinn a chur san áireamh le go bhfeidhmeoidh leathanaigh ghréasáin áirithe. Ar an gcúis sin, ní gá cead a fháil uait sna cásanna sin. Go háirithe an méid seo a leanas:

  • fianáin fíordheimhniúcháin;
  • fianáin theicniúla a bhíonn ag teastáil ó chórais TF áirithe.

Fianáin fíordheimhniúcháin

Déantar iad a stóráil nuair a logálann tú isteach ar shuíomhanna Oifig na bhFoilseachán, trí úsáid a bhaint as ár seirbhís fíordheimhniúcháin (EU Login). Nuair a dhéanann tú é sin, glacann tú leis an mbeartas príobháideachais lena mbaineann.

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus fad an fhianáin
ECAS_PREFS EU Login Roghanna an úsáideora in EU Login Scriostar fianáin chéadpháirtí tar éis 3 bliana
__Secure ECAS_SESSIONID EU Login Úsáideoirí a fhíordheimhniú in TED Scriostar fianáin chéadpháirtí ag deireadh an tseisiúin brabhsálaí

Féadfaidh sé go n-athróidh ainmneacha na bhfianán sin, ar chúiseanna teicniúla.

Fianáin theicniúla

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus fad an fhianáin
JSESSIONID TED Úsáid inmheánach an fhreastalaí feidhmchláir: an seisiún a choinneáil idir tréimhsí rochtana ar an leathanach Scriostar fianáin chéadpháirtí ag deireadh an tseisiúin brabhsálaí

Fianáin anailísíochta

Úsáidimid iad seo le haghaidh taighde inmheánach faoin dóigh ar féidir linn feabhas a chur ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil dár n-úsáideoirí go léir.

Ní dhéanann na fianáin seo ach an dóigh a n-idirghníomhaíonn tú lenár suíomh gréasáin a mheas – mar úsáideoir anaithnid (ní dhéanann na sonraí a bhailítear fút tú a aithint go pearsanta).

Ina theannta sin, ní chomhroinntear na sonraí sin le haon tríú páirtí ná ní úsáidtear iad chun aon chríche eile. D’fhéadfadh sé go gcomhroinnfí na staitisticí anaithnidithe le conraitheoirí a bhíonn ag obair ar thionscadail chumarsáide faoi chomhaontú conarthach le hOifig na bhFoilseachán.

Mar sin féin, is féidir leat na cineálacha sin fianán a dhiúltú leis an meirge fianán a fheicfidh tú ar an gcéad leathanach ar a dtugann tú cuairt.

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus fad an fhianáin
_pk.id Europa Analytics Sonraí anailísíochta a bhailiú ó úsáideoirí Scriostar fianáin chéadpháirtí tar éis 13 mhí
_pk_ses Europa Analytics Sonraí anailísíochta a bhailiú ó úsáideoirí Scriostar fianáin chéadpháirtí ag deireadh an tseisiúin brabhsálaí
WT_FPC Webtrends Sonraí anailísíochta a bhailiú ó úsáideoirí Scriostar fianáin chéadpháirtí tar éis 1 bhliana amháin

Fianáin tríú páirtí

D’fhéadfadh sé go mbeadh ábhar ó sholáthraithe seachtracha, mar shampla YouTube, Facebook agus Twitter, á thaispeáint ar chuid dár leathanaigh.

Chun amharc ar an ábhar tríú páirtí seo, ní mór duit glacadh lena gcuid téarmaí agus coinníollacha sonracha ar dtús. Áirítear leis sin a mbeartais fianáin, nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Ach mura n-amharcann tú ar an ábhar sin, ní shuiteáiltear aon fhianán tríú páirtí ar do ghléas.

Soláthraithe tríú páirtí ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán

Bíonn na seirbhísí tríú páirtí sin saor ó rialú Oifig na bhFoilseachán. D’fhéadfadh soláthraithe a dtéarmaí seirbhíse, a gcuspóir agus an dóigh a mbaineann siad úsáid as fianáin, etc. a athrú ag am ar bith.

Sonraí príobháideacha

Ní bhaintear leas as an eolas a bhaineann le fianáin chun tú a aithint go pearsanta agus tá smacht iomlán againn ar na sonraí brabhsála. Ní bhaintear aon úsáid eile as na fianáin sin seachas an úsáid a bhfuil cur síos déanta uirthi anseo.

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin?

Is féidir leat fianáin a bhainistiú/a scriosadh de réir mar is mian leat – féach aboutcookies.org chun tuilleadh sonraí a fháil

Fianáin a bhaint de do ghléas

Is féidir leat na fianáin go léir atá ar do ghléas cheana a scriosadh ach stair bhrabhsála do bhrabhsálaí a ghlanadh. Bainfidh sé sin na fianáin go léir ó na suíomhanna gréasáin go léir ar ar thug tú cuairt.

Bíodh a fhios agat áfach go bhféadfá roinnt faisnéise a sábháladh a chailliúint (e.g. sonraí logáil isteach a sábháladh, sainroghanna suímh).

Fianáin a bhaineann go sonrach le suíomh a bhainistiú

Chun rialú níos mionsonraithe a dhéanamh ar fhianáin a bhaineann go sonrach le suíomh, seiceáil na socruithe príobháideachais agus fianáin i do bhrabhsálaí sainroghnaithe.

Fianáin a bhlocáil

Is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe nua-aimseartha a shocrú chun bac a chur ar fhianáin a bheith curtha ar do ghléas, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh ort roinnt sainroghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh/leathanach. Agus d’fhéadfadh sé nach n-oibreodh roinnt seirbhísí agus feidhmiúlachtaí i gceart ar chor ar bith (e.g. logáil isteach ar do phróifíl).


Tá tuilleadh eolais faoi na fianáin ar fáil anseo: https://ec.europa.eu/info/cookies.