A úsáideoirí,

Ba mhaith linn a chur in iúl duit go gcuirfear deireadh de réir a chéile le TED eTendering ón 25 Deireadh Fómhair 2023 i leith. Cuirfear an tairseach ‘Cistiú agus Tairiscintí’ ina ionad agus tógfaidh sí na feidhmiúlachtaí uile ar láimh de réir a chéile.

Ar an Tairseach, beidh tú in ann teacht ní hamháin ar phríomhshonraí na nglaonna poiblí ar thairiscintí ó institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais, ach ar dhoiciméid agus ceisteanna agus freagraí a bhaineann le glao ar thairiscintí, ar rudaí iad atá foilsithe faoi láthair ar TED eTendering.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Cad é eTendering?

Is ardán Ríomhsholáthair eTendering atá bunaithe ar threoracha an CE mar is féidir le hÚdaráis Chonarthachta agus Oibreoirí Eacnamaíocha a gcuid gníomhaíochtaí Ríomhsholáthair laethúla a fheidhmiú. Trí rochtain a ligean ar dhoiciméadúchán a bhaineann le Glaonna ar Thairiscintí amhail Doiciméadúchán conarthach, Sonraíochtaí teicniúla, Iarscríbhinní, Ceisteanna agus Freagraí, is ionann eTendering agus síneadh an-éifeachtach ar TED (Tenders Electronic Daily), leagan ar líne 'Fhorlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh'. Déantar an t-idirbheart gnó a phróiseáil faoi thimpeallacht dhaingean agus ar bhealach éifeachtach. Is é eTendering an bealach is costéifeachtaí córas tairiscintí a fheidhmiú - tá na seirbhísí uile atá molta saor in aisce.

Conas is féidir liom leas a bhaint as eTendering?

Soláthraítear rochtain ar dhoiciméadúchán gaolmhar Ghlaonna uile ar Thairiscintí trí eTendering. Déantar é a nuashonrú cúig huaire in aghaidh na seachtaine agus déantar é a chomhtháthú agus a shioncronú le TED. Is é an leas atá ann d'úsáideoirí eTendering mar a leanas:

Maidir le hÚdaráis Chonarthachta

 • Tairgtear timpeallacht ríomhsholáthair chomhoibritheach d'Údaráis Chonarthachta le haghaidh doiciméadúchán iomlán Ghlaonna ar Thairiscintí a mhionsaothrú,
 • Soláthraítear an fhéidearthacht chun freagraí ar cheisteanna 'Oibreoirí Eacnamaíocha' a phróiseáil agus a eagrú.
 • Soláthraítear sioncronú le Glaonna ar Thairiscintí a dhéantar a mhionsaothrú ar eNotices agus a fhoilsítear ar thairseach TED.
 • An fhéidearthacht Glaonna ar Thairiscintí de luach níos ísle a fhoilsiú fosta go neamhspleách ó thairseach TED.

Maidir le hOibreoirí Eacnamaíocha

 • Soláthraítear rochtain ar dhoiciméadúchán gaolmhar Ghlaonna uile ar Thairiscintí atá ar fáil go poiblí,
 • Soláthraítear na huirlisí agus na seirbhísí chun ullmhúchán trédhearcach slán a dhéanamh maidir le ceisteanna um Ghlaonna ar Thairiscintí agus maidir le hiad a chur isteach,
 • Soláthraítear rochtain ghasta ar fhreagraí poiblí agus príobháideacha uile a dhearbhaítear,
 • Soláthraítear seirbhísí breise amhail fógraí a bhaineann le hathruithe ar Ghlaonna ar Thairiscintí roghnaithe.
 • Soláthraítear rochtain fosta ar Ghlaonna ar Thairiscintí de luach níos ísle má shocraíonn an tÚdarás Conarthachta iad a fhoilsiú (níl a bhfoilsiú éigeantach).

Cén fáth ar chóir dom clárú ar eTendering?

Is próiseas an-éasca an próiseas cláraithe agus tá sé oscailte do chách. Ní gá ach an fhaisnéis is bunúsaí le haghaidh an chláraithe - níl aon rud éigeantach ach seoladh ríomhphoist bailí agus an pasfhocal riachtanach. Tá clárú agus úsáid eTendering saor in aisce, agus fanfaidh sé amhlaidh.

Tá an fhaisnéis uile a bhaineann le Glaonna ar Thairiscintí inrochtana fiú gan chlárú. Mar sin féin, gheobhaidh an t-úsáideoir cláraithe rochtain fosta ar an bhfeidhmiúlacht a leanas:

 • Ceisteanna a bhaineann le Glaonna ar Thairiscintí a chur isteach nó a mhionathrú,
 • Fógraí a bhaineann le hathruithe ar Ghlaonna ar Thairiscintí a liostáil,
 • Teachtaireachtaí a eagrú a bhaineann le Glaonna ar Thairiscintí roghnaithe ina bhfuil suim aige.
Cúnamh