Fontos jogi nyilatkozat

 

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségkizáró nyilatkozat, a szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

 

Felelősségkizáró nyilatkozat

A TED, a SIMAP, az eTendering és az eNotices webhelyeket (a továbbiakban: a TED rendszert) azért hoztuk létre, hogy az uniós polgárok számára jobb hozzáférést biztosítsunk az Európai Unióban meghirdetett közbeszerzésekkel kapcsolatos információkhoz, és hogy javítsuk a közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat adjunk közre. Ha tudomásunkra jut, hogy hibás adatok szerepelnek a webhely oldalain, igyekszünk azokat korrigálni.

 

Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az említett webhelyeken közzétett információk tekintetében, melyek:

·         kivétel nélkül általános jellegűek, és nem hivatottak tájékoztatással szolgálni egyetlen természetes vagy jogi személy egyedi helyzetéről sem;

·         nem szükségszerűen nyújtanak átfogó, kimerítő, pontos, illetve naprakész tájékoztatást;

·         egyes esetekben külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak a Kiadóhivatal ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget;

·         nem minősülnek sem jogtanácsnak, sem szaktanácsnak. (Ha Önnek konkrét kérdésben tanácsra van szüksége, feltétlenül célszerű szakemberhez fordulnia.)

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az online dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg minden tekintetben a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Kizárólag azok a közbeszerzési hirdetmények tekinthetők hitelesnek, amelyek az Európai Unió Hivatalos Lapjának DVD-ROM-adathordozón megjelent kiadásában az ajánlatkérő hatóság által kiválasztott hivatalos nyelven jelennek meg.

 

Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget a webhely, illetve a hivatkozott külső webhelyek használata során felmerülő problémákért.

 

A jelen felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Kiadóhivatal felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Kiadóhivatal felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

 

© Európai Unió, 1998–2014

 

A TED rendszerbe tartozó dokumentumok a forrás feltüntetésével felhasználhatók kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra („újrahasznosíthatók”): © Európai Unió. A bizottsági dokumentumok további felhasználásáról az Európai Bizottság 2011. december 12-i határozata rendelkezik.

 

Azok az elemek (például szövegek, fényképek, ábrák, grafikonok stb.), amelyek harmadik felek szellemi tulajdonát képezik, csak a jogtulajdonos előzetes engedélyével használhatók fel.

 

Logók használatához a Kiadóhivatal előzetes hozzájárulása szükséges.

 

A TED rendszerbe tartozó fájlokat felhasználás és kereskedelmi terjesztés céljából csak azok a felek kaphatják meg – FTP-kiszolgálón keresztül, XML-formátumban –, akik jelszóval rendelkeznek. A jelszó ingyenesen szerezhető be. A kérelmet a következő címre kell elküldeni e-mailben: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

A szerzői joggal kapcsolatos minden más kérdésben a következő címre kell e-mailt küldeni: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Nyilatkozat arról, hogyan valósul meg az eTendering szolgáltatásra feliratkozó felhasználók személyes adatainak védelme

Bevezetés

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait. A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmének biztosítása a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Miért gyűjtjük és tároljuk, illetve dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Az adatokat azért gyűjtjük és dolgozzuk fel, hogy:

     biztosítsuk azokat a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat (lásd lent), amelyek technikailag a felhasználói profilhoz kapcsolódnak, és ezért csak az eTendering webhely regisztrált felhasználói által vehetők igénybe. Ajánlati felhívást csak az erre jogosult felhasználók tehetnek közzé és kezelhetnek a rendszerben;

     megválaszoljuk az ügyfélszolgálathoz befutó felhasználói megkereséseket;

     tájékoztatást küldjünk a felhasználóknak a webhely fejlesztéséről és használatáról;

     kiértékeljük az online képzési szolgáltatást;

     anonim statisztikákat állítsunk össze a webhely használatával kapcsolatban, illetve hogy a szolgáltatás színvonalának javítása céljából elemezzük az esetleges hibákat.

 

Az adatok segítségével statisztikákat állítunk össze a webhely használatával kapcsolatban, ám ezek a statisztikák anonimak, nem tartalmaznak személyes adatokat.

 

Ajánlati felhívást csak az erre jogosult felhasználók tehetnek közzé és kezelhetnek a rendszerben:

     A regisztrált közületi felhasználók kérdéseket tehetnek fel, kérdéseikre választ kaphatnak, továbbá értesítést kaphatnak a felhívásokkal kapcsolatos új kérdésekről, válaszokról és dokumentumokról.

     A regisztrált magánfelhasználók felhívásokat tölthetnek fel, felhívásokat módosíthatnak és kérdésekre válaszolhatnak.

 

A felhasználók személyes adatainak kezelése a fent említett rendeletben ismertetett elveknek megfelelően történik.

Az összegyűjtött adatokat kizárólag a fenti célokra, illetve annak érdekében használjuk fel, hogy javítsuk a Kiadóhivatal munkatársai és a Kiadóhivatal szerződéses vállalkozói által nyújtott szolgáltatás minőségét.

 

Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért (ki a felelős adatkezelő)?

A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő a Kiadóhivatal „EUR‑Lex és TED” egységének vezetője. Kérjük, hogy ha kérdése van e-mail üzeneteinek és az azokkal kapcsolatos személyes adatainak feldolgozását illetően, forduljon e-mailben a Kiadóhivatalhoz a következő címen: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?

Az intézményi felhasználók esetében az alábbi adatokat vesszük át az Európai Bizottság vállalati kiszolgálójáról, az LDAP-szerverről (CED LDAP) – (lásd: DPO-839. sz. értesítés az adatvédelmi tisztviselő számára):

     fő ajánlatkérő hatóság,

     utónév,

     vezetéknév,

     e-mail cím.

A közületi felhasználóknak szóló regisztrációs űrlapon szereplő adatmezők kitöltése nem kötelező, kivéve az e‑mail címet:

     e-mail cím (egyben a felhasználónév),

     utónév,

     vezetéknév,

     telefonszám,

     faxszám,

     szervezet neve,

     cím.

Az OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu funkcionális postafiókban archivált e-mailek, valamint a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat tartalmazó e-mailek az e-mail címen kívül a felhasználó vezetéknevét, utónevét, hivatali címét és faxszámát, valamint a felhasználót alkalmazó szervezet, illetve intézmény nevét is tartalmazhatják, ha ezeket az adatokat megadja a felhasználó.

Az ajánlati felhíváshoz fűződő kapcsolatra vonatkozó adatokat, valamint a kérdéseket és a válaszokat is tárolja a rendszer. A webhely használatával kapcsolatos adatokat ugyancsak gyűjtjük.

Hasonlóképpen gyűjtjük az online képzési munkamenetekben való részvétel gyakoriságával kapcsolatos adatokat.

 

Kinek adjuk meg az Ön adatait?

Az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezeljük. Az adatokat kizárólag a Kiadóhivatal szervezeti egységei és a Kiadóhivatal eTendering platformért és az infrastruktúráért felelős szerződéses vállalkozói használhatják fel.

A szerződést odaítélő hatóságok és ügynökeik adatai csak azoknak a felhívásoknak az esetében válnak láthatóvá a felhasználók számára, amelyekre a felhasználók reagálnak.

A feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat a rendszer azoknak a felhasználóknak a számára jeleníti meg, akik feliratkoztak a kérdéses felhívással kapcsolatos értesítésekre.

A személyes adatokat – az uniós jogszabályokkal összhangban ellenőrzési vagy vizsgálati feladatokat ellátó szerveknek, például az Európai Csalás Elleni Hivatalnak vagy nyomozási bíróknak történő esetleges továbbítás sérelme nélkül – sem más, a címzettek között nem szereplő felek részére, sem a fentiekben ismertetett jogi kereteken kívül nem továbbítjuk.

A Kiadóhivatal nem ad át személyes adatokat harmadik félnek közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára.

 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A magánfelhasználók hozzáférését funkciójuk megszűnésekor töröljük. Az általuk létrehozott bejegyzések (kérdések és válaszok) mindaddig láthatóak maradnak, amíg a felhívás le nem zárul.
Az információkat kapó személyek adatait legfeljebb 5 évig tároljuk.

 

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, továbbá hogyan ellenőrizheti, illetve – szükség esetén – hogyan helyesbítheti őket?

Önnek jogában áll, hogy személyes adataihoz online hozzáférjen, és azokat helyesbítse. Azt is kérheti, hogy összes személyi adatát töröljük a rendszerből, ha az Ön részéről egyetlen megkeresés sincs folyamatban.

Ön bármikor leiratkozhat a levelekről, ha ilyen értelmű kérést küld az eTendering szolgálat címére (az elérhetőséget lásd a lap alján), vagy ha rákattint az e-mailekben feltüntetett leiratkozási linkre.

Ha törli ECAS-regisztrációját, a rendszer az Ön eTendering rendszerben tárolt adatait is törli, kivéve az Ön által megfogalmazott kérdéseket és válaszokat.

Annak érdekében, hogy adatainak és biztonságának védelméről gondoskodjunk, a szükséges mértékben ellenőrizzük az Ön személyazonosságát, mielőtt engedélyezzük, hogy adataihoz hozzáférjen, és azokat helyesbítse.

Ha hozzá szeretne férni személyes adataihoz, illetve ha ellenőrizni vagy helyesbíteni kívánja őket, kérjük, küldjön üzenetet a „Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért (ki a felelős adatkezelő)?” című szakaszban feltüntetett e-mail címre.

 

Mit teszünk a visszaélések és a jogosulatlan hozzáférés ellen?

A Kiadóhivatal megfelelő fizikai, elektronikus és adatkezelési eljárásokat léptetett életbe annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, biztosítsa az adatok biztonságát, és szabályszerűen használja fel az összegyűjtött adatokat. Az említett eljárásokat a Kiadóhivatal rendszeresen felülvizsgálja és korszerűsíti.

Az Ön megkeresését a Kiadóhivatal és szerződéses vállalkozói által működtetett szerveren tároljuk, dolgozzuk fel, és adott esetben e-mailben továbbítjuk a megválaszolásért felelős szakértőnek.

A külső vállalkozók és a Kiadóhivatal között megkötött szerződés jogilag arra kötelezi a vállalkozókat, hogy a személyes adatok védelme és feldolgozása terén alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően járjanak el, különös tekintettel a 45/2001/EK rendeletre.

 

1.9. CIKK – ADATVÉDELEM

 

1.9.2.     A szerződés teljesítését végző vállalkozó a Bizottság nevében végzett adatfeldolgozás során:

 

a)      kizárólag a Bizottság utasítására jár el;

 

b)      teljesíti a 45/2001/EK rendeletnek az adatfeldolgozás titkosságáról és biztonságáról szóló 21. és 22. cikkében meghatározott kötelezettségeket, hacsak a 95/46/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdése értelmében a vállalkozóra nem vonatkoznak már eleve valamelyik tagállam nemzeti joganyagában a titkosságra és biztonságra vonatkozóan előírt kötelezettségek.

 

A vállalkozó a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével összhangban megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hoz az adatfeldolgozás biztonsága érdekében, amelyekről a vállalkozó és a Bizottság írásban vagy más, ezzel egyenértékű formában állapodik meg.

 

1.9.3.     A vállalkozó eleget tesz a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletnek (HL L 151., 1990.6.15., 1. o.).

 

Az Ön regisztrációs adatait az Európai Bizottság szerverein tároljuk, védelmükről a megfelelő eszközök segítségével gondoskodunk.

A Kiadóhivatal azon munkatársainak, akik hozzáférnek személyes azonosításra alkalmas adatokhoz, kötelességük a kérdéses adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően védelmezni. Ebbe beletartozik, hogy az információkat kizárólag az általuk nyújtott szolgáltatás elvégzésének céljából használják fel.

A Kiadóhivatal kijelölt tisztviselői felhasználói azonosítójuk és személyes jelszavuk segítségével férhetnek hozzá az adatokhoz. Csakis ezek az engedéllyel rendelkező tisztviselők (egy külön erre a célra szolgáló rendszerben) rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.

 

Kihez fordulhat esetleges kérdéseivel és panaszaival?

Kérjük, hogy személyes adatainak megtekintésére, törlésére, illetve helyesbítésére irányuló kérésével a következő személyhez forduljon:

a személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő – az „EUR‑Lex és TED” egység vezetője (e-mail cím: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Probléma esetén panaszával az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.