Gerbiami naudotojai,

Informuojame, kad „TED eTendering“ svetainės palaipsniui atsisakoma ir 2024 m. rugsėjo 30 d. ji bus visam laikui uždaryta. Nuo 2024 m. liepos 15 d. naujos procedūros joje neskelbiamos.

Ją pakeis Finansavimo ir konkursų portalas, kuriame jau nuo 2023 m. spalio 25 d. skelbiami visi atviri konkursai. Finansavimo ir konkursų portale galėsite rasti ne tik pagrindinius ES institucijų, įstaigų ir agentūrų viešųjų konkursų duomenis, bet ir kvietimo teikti pasiūlymus dokumentus, klausimus ir atsakymus, kurie šiuo metu skelbiami svetainėje „TED eTendering“.

Jei prireiktų daugiau informacijos, kreipkitės į EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu.

Kas yra eTendering?

eTendering yra EB direktyvomis pagrįsta elektroninė viešųjų pirkimų platforma, kurioje perkančiosios organizacijos ir ūkio subjektai atlieka kasdienę elektroninių viešųjų pirkimų veiklą. eTendering suteikia prieigą prie dokumentų, susijusių su kvietimais pateikti pasiūlymus (sutarčių dokumentų, techninių specifikacijų, priedų, klausimų ir atsakymų), todėl eTendering yra veiksmingas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo internetinės versijos TED (Tender Electronic Daily) plėtinys. Verslo sandoriai tvarkomi veiksmingai ir vyksta saugioje aplinkoje. eTendering platforma yra pati veiksmingiausia viešųjų pirkimų konkursų vykdymo priemonė - visos čia siūlomos paslaugos yra nemokamos.

Kuo naudinga eTendering?

eTendering suteikia prieigą prie visų su kvietimu pateikti pasiūlymus susijusių dokumentų. Ji atnaujinama penkis kartus per savaitę ir yra integruota bei suvienodinta su TED. eTendering naudinga naudotojams:

Perkančiosioms organizacijoms

 • Suteikia perkančiosioms organizacijoms bendradarbiavimu pagrįstą elektroninių viešųjų pirkimų aplinką, skirtą tvarkyti išsamią kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentaciją.
 • Sudaro galimybę apdoroti ir sisteminti atsakymus į ūkio subjektų pateikiamus klausimus.
 • Užtikrina sinchronizavimą su kvietimais pateikti pasiūlymus, parengtais eNotices platformoje ir paskelbtais TED portale.
 • Be to, suteikia galimybę skelbti ir nebrangius kvietimus pateikti pasiūlymus atskirai nuo TED portalo.

Ūkio subjektams

 • Suteikia prieigą prie visų viešai pasiekiamų dokumentų, susijusių su kvietimais pateikti pasiūlymus,
 • Suteikia priemones ir paslaugas, skirtas skaidriai ir saugiai parengti ir pateikti visus su kvietimais pateikti pasiūlymus susijusius klausimus,
 • Suteikia sparčią prieigą prie visų viešai ir privačiai paskelbtų atsakymų,
 • Teikia papildomas paslaugas, t.y. pranešimus, susijusius su pasirinktų kvietimų pateikti pasiūlymus pakeitimais.
 • Taip pat suteikia prieigą prie nebrangių kvietimų pateikti pasiūlymus, jei perkančioji organizacija juos skelbia (skelbti nėra privaloma).

Kodėl verta užsiregistruoti į eTendering?

Registracijos procesas yra labai paprastas ir yra pasiekiamas visiems. Registracijai reikalinga tik pagrindinė informacija, privalomi yra tik galiojantis elektroninio pašto adresas ir norimas slaptažodis. Registracija ir naudojimasis eTendering paslaugomis yra visiškai nemokamas ir toks išliks ateityje.

Visa su kvietimais pateikti pasiūlymus susijusi informacija yra prieinama net ir be registracijos. Tačiau registruotam naudotojui papildomai suteikiama prieiga prie šių funkcijų:

 • teikti ar pakeisti klausimus, susijusius su kvietimais pateikti pasiūlymus,
 • užsisakyti pranešimus apie pasikeitimus, susijusius su kvietimais pateikti pasiūlymus,
 • sisteminti pranešimus, susijusius su pasirinktais jį dominančiais kvietimais pateikti pasiūlymus.