Labdien!

Vēlamies jūs informēt, ka vietnes “TED eTendering” darbība pakāpeniski tiek pārtraukta un ka tā pilnībā tiks apturēta 2024. gada 30. jūnijā. Līdz tam tā tiek atjaunināta tikai ar informāciju par procedūrām bez līguma paziņojuma iepriekšējas publicēšanas, kā arī ar informāciju par uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību un par procedūrām, kuru līguma paziņojums TED publicēts pirms 2023. gada 25. oktobra.

To aizstās Finansējuma un iepirkumu portāls, kurā visas atklātās procedūras jau tiek publicētas kopš 2023. gada 25. oktobra. Portālā “F&T” varēsiet atrast ne tikai galvenos datus par ES iestāžu, struktūru un aģentūru publiskajiem iepirkumiem, bet arī dokumentāciju un jautājumus un atbildes, kas attiecas uz pašlaik vietnē “TED eTendering” publicētajiem publiskajiem iepirkumiem.

Ja Jums vajadzīga papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu.

Kas ir eKonkurss?

eKonkurss ir eIepirkumu platforma, kura izveidota, ievērojot EK direktīvas. Šajā platformā līgumslēdzējas iestādes un komersanti var veikt savas ikdienas eIepirkumu darbības. Sniedzot piekļuvi ar uzaicinājumu uz konkursu saistītajai dokumentācijai, piemēram, līguma dokumentiem, tehniskajām specifikācijām, pielikumiem, jautājumiem un atbildēm, eKonkurss darbojas kā ļoti efektīvs TED (Tenders Electronic Daily), "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikuma" tiešsaistes versijas, paplašinājums. Darījums tiek efektīvi apstrādāts drošā vidē. eKonkurss ir izmaksu ziņā visefektīvākais konkursu veikšanas veids — visi piedāvātie pakalpojumi ir bezmaksas.

Kā es varu izmantot eKonkursa sniegtās priekšrocības?

eKonkurss piedāvā piekļuvi visai ar uzaicinājumu uz konkursu saistītajai dokumentācijai. Tas tiek atjaunināts piecas reizes nedēļā un tiek saskaņots un sinhronizēts ar TED. eKonkursa lietotāju priekšrocības ir šādas:

Līgumslēdzējām iestādēm

 • Piedāvā līgumslēdzējām iestādēm uz sadarbību vērstu e-iepirkumu vidi pilnīgai uzaicinājuma uz konkursu dokumentācijas izstrādei.
 • Sniedz iespēju apstrādāt un organizēt atbildes uz komersantu jautājumiem.
 • Nodrošina sinhronizāciju ar uzaicinājumiem uz konkursiem, kas izstrādāti eNotices un publicēti portālā TED.
 • Iespēja neatkarīgi no TED publicēt arī uzaicinājumus uz konkursu ar zemāku vērtību.

Komersantiem

 • Nodrošina piekļuvi visai publiski pieejamajai dokumentācijai, kas saistīta ar uzaicinājumiem uz konkursiem.
 • Nodrošina rīkus un pakalpojumus, lai pārredzami un droši sagatavotu un iesniegtu ar uzaicinājumiem uz konkursiem saistītus jautājumus.
 • Nodrošina ātru piekļuvi visām publiski un privāti sniegtajām atbildēm.
 • Nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, paziņojumus par izmaiņām izvēlētajos uzaicinājumos uz konkursiem.
 • Nodrošina arī piekļuvi uzaicinājumiem uz konkursiem ar zemāku vērtību, ja līgumslēdzēja iestāde nolemj tos publicēt (to publicēšana nav obligāta).

Kāpēc man reģistrēties eKonkursa platformā?

Reģistrācijas process ir ļoti vienkāršs un pieejams visiem. Reģistrācijai nepieciešama tikai pamatinformācija — obligāta ir tikai derīga e-pasta adrese un izvēlētā parole. Reģistrācija eKonkursa platformā un tās izmantošana ir pilnībā bez maksas, un šis nosacījums nemainīsies.

Visa informācija, kas saistīta ar uzaicinājumiem uz konkursiem, ir pieejama pat bez reģistrēšanās. Tomēr reģistrēts lietotājs iegūs piekļuvi arī šādām funkcijām:

 • ar uzaicinājumiem uz konkursiem saistītu jautājumu iesniegšana vai labošana;
 • ar uzaicinājumiem uz konkursiem saistītu paziņojumu abonēšana;
 • to ziņojumu kārtošana, kas ir saistīti ar izvēlētajiem uzaicinājumiem uz konkursiem, kuros lietotājs ir ieinteresēts.