Beste gebruiker,

Wij wijzen u erop dat TED eTendering vanaf 25 oktober 2023 geleidelijk aan zal worden uitgefaseerd. De website zal worden vervangen door het portaal voor financiering en aanbestedingen (F&A), dat uiteindelijk alle functies zal overnemen.

U zult op het F&A-portaal niet alleen de essentiële informatie over de openbare aanbestedingen van de instellingen, organen en agentschappen van de EU kunnen vinden, maar ook de bijbehorende documentatie en de vragen en antwoorden, die nu nog op TED eTendering worden bekendgemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Wat is eTendering?

eTendering is een eProcurement-platform op basis van EG-richtlijnen waarop aanbestedende diensten en ondernemers hun dagelijkse activiteiten met betrekking tot eProcurement kunnen uitvoeren. Door toegang te verschaffen tot documentatie in verband met een oproep tot inschrijving, bijvoorbeeld contractdocumentatie, aanbestedingsstukken, bijlagen, en vragen en antwoorden, vormt eTendering een uiterst doeltreffende uitbreiding op TED (Tenders Electronic Daily), de onlineversie van het "Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie". De handelstransactie vindt plaats in een veilige omgeving en gebeurt op een efficiënte manier. eTendering is de meest rendabele manier om aanbestedingen te verwerken - alle aangeboden diensten zijn gratis.

Wat heeft eTendering mij te bieden?

eTendering verschaft toegang tot alle documentatie met betrekking tot oproepen tot inschrijving. Het wordt vijfmaal per week bijgewerkt en is geïntegreerd in en gesynchroniseerd met TED. Gebruikers van eTendering genieten de volgende voordelen:

Voor aanbestedende diensten

 • biedt aan aanbestedende diensten een samenwerkingsomgeving voor eProcurement om de volledige documentatie van de oproep tot inschrijving uit te werken,
 • biedt de mogelijkheid om antwoorden op vragen van ondernemers op te stellen en te organiseren,
 • biedt synchronisatie met de oproepen tot inschrijving die uitgewerkt zijn via eNotices en gepubliceerd op het TED-portaal,
 • biedt de mogelijkheid om ook oproepen tot inschrijving met een lagere waarde los van het TED-portaal te publiceren.

Voor ondernemers

 • biedt toegang tot alle vrij beschikbare documentatie in verband met oproepen tot inschrijving,
 • biedt de tools en diensten voor een transparante en veilige voorbereiding en indiening van vragen in verband met oproepen tot inschrijving,
 • biedt snelle toegang tot alle openbaar en niet-openbaar verklaarde antwoorden,
 • biedt aanvullende diensten zoals kennisgeving van wijzigingen in gekozen oproepen tot inschrijving,
 • biedt ook toegang tot oproepen tot inschrijving met een lagere waarde als de aanbestedende dienst beslist deze te publiceren (de publicatie is niet verplicht).

Redenen om te registreren op eTendering

Het registratieproces is heel gemakkelijk en staat open voor iedereen. Alleen basisinformatie is vereist voor de registratie – alleen een geldig e-mailadres en het gewenste wachtwoord zijn vereist. Aan de registratie en het gebruik van eTendering zijn nu en in de toekomst geen kosten verbonden.

Alle informatie in verband met oproepen tot inschrijving is zelfs zonder registratie toegankelijk. De geregistreerde gebruiker zal daarentegen wel toegang krijgen tot de volgende functies:

 • vragen in verband met oproepen tot inschrijving indienen of wijzigen,
 • zich inschrijven voor kennisgevingen van wijzigingen van oproepen tot inschrijving,
 • berichten organiseren die betrekking hebben op de gekozen oproepen tot inschrijving waarin de gebruiker geïnteresseerd is.