Szanowni Państwo!

Od 25 października 2023 r. serwis TED eTendering będzie stopniowo wycofywany z użytku. Jego rolę przejmie portal Funding and Tenders (F&T), w którym z czasem udostępnione zostaną wszystkie funkcje znane z serwisu TED eTendering.

W portalu F&T można będzie znaleźć nie tylko najważniejsze informacje na temat zamówień opublikowanych przez instytucje, organy i agencje UE, ale także dokumentację przetargową oraz odpowiedzi na pytania, które obecnie są publikowane w serwisie TED eTendering.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt na adres EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Czym jest eTendering?

eTendering to platforma elektronicznych zamówień publicznych, której podstawę prawną działania stanowią dyrektywy WE. Instytucje zamawiające i podmioty gospodarcze mogą tu wykonywać codzienne czynności z zakresu elektronicznych zamówień publicznych. Oferując dostęp do dokumentacji związanej z ogłoszeniami przetargowymi, m.in. do dokumentacji umownej, specyfikacji technicznych, załączników, pytań i odpowiedzi, eTendering stanowi bardzo użyteczne rozszerzenie serwisu TED (Tenders Electronic Daily), internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Transakcje biznesowe są przeprowadzane skutecznie i w bezpiecznym środowisku. eTendering to najbardziej ekonomiczna metoda przeprowadzania przetargów - wszystkie proponowane usługi są nieodpłatne.

Jak korzystać z eTendering?

eTendering oferuje dostęp do całej dokumentacji związanej z ogłoszeniami o zamówieniach. Serwis, aktualizowany pięć razy w tygodniu, jest zintegrowany oraz zsynchronizowany z TED. Korzyści dla użytkowników eTendering są następujące:

Dla instytucji zamawiających

 • Oferuje zamawiającym sprzyjające współpracy środowisko elektronicznych zamówień publicznych w celu przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej.
 • Umożliwia przetwarzanie i organizowanie odpowiedzi na pytania podmiotów gospodarczych.
 • Zapewnia synchronizację z ogłoszeniami o przetargach przygotowanymi w eNotices i opublikowanymi w serwisie TED.
 • Umożliwia publikację ogłoszeń o przetargach o niższej wartości, niezależnie od serwisu TED.

Dla podmiotów gospodarczych

 • Oferuje dostęp do całości publicznie dostępnej dokumentacji związanej z ogłoszeniami o przetargach.
 • Oferuje narzędzia i usługi na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego przygotowania oraz przesłania pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach.
 • Oferuje szybki dostęp do wszystkich publicznych i prywatnych odpowiedzi.
 • Oferuje usługi dodatkowe, m.in. powiadomienia dotyczące zmian w wybranych ogłoszeniach o zamówieniach.
 • Oferuje również dostęp do ogłoszeń o przetargach o niższej wartości, jeśli instytucja zamawiająca zdecyduje się na ich (nieobowiązkową) publikację.

Dlaczego należy zarejestrować się w eTendering?

Proces rejestracji jest bardzo prosty i otwarty dla każdego. Do rejestracji potrzebne są tylko podstawowe informacje — ważny adres e-mail oraz wybrane hasło. Rejestracja i korzystanie z eTendering są całkowicie bezpłatne, i takie pozostaną.

Wszystkie informacje dotyczące ogłoszeń o przetargach są dostępne nawet bez rejestracji. Dzięki rejestracji użytkownik zyska także dostęp do następujących funkcjonalności:

 • przesyłania i zmiany treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach,
 • subskrypcji powiadomień dotyczących zmian w dokumentacji,
 • organizacji wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jest zainteresowany.