Aviz juridic important

 

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei declinări de responsabilitate și al unui aviz privind drepturile de autor și sunt supuse regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Declinarea responsabilității

Site-urile TED, SIMAP, eTendering și eNotices (denumite în continuare „sistemul TED”) există pentru a facilita accesul publicului la informații privind achizițiile publice în Uniunea Europeană, precum și pentru a îmbunătăți procedurile de achiziții publice. Scopul nostru este să prezentăm informații actualizate și exacte. În cazul în care ni se aduc la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm.

 

Cu toate acestea, Oficiul pentru Publicații nu își asumă nicio formă de responsabilitate sau răspundere cu privire la informațiile publicate pe aceste site-uri. Aceste informații:

·         au doar un caracter general și nu vizează situații specifice referitoare la o anumită persoană fizică sau juridică;

·         nu sunt obligatoriu exhaustive, complete, exacte sau actualizate;

·         fac trimitere, uneori, la site-uri externe asupra cărora Oficiul pentru Publicații nu exercită niciun control și pentru care nu își asumă responsabilitatea;

·         nu reprezintă elemente de consultanță profesională sau juridică (pentru consultanță, contactați întotdeauna un specialist cu calificări corespunzătoare în domeniu).

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu se poate garanta faptul că un document disponibil online reproduce cu exactitate textul adoptat oficial. Numai anunțurile de licitații publicate în edițiile pe DVD-ROM ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în limba oficială aleasă de entitatea contractantă sunt autentice.

 

Încercăm, de asemenea, să minimizăm problemele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori și, prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Oficiul pentru Publicații nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror alte site-uri externe la care se face trimitere.

 

Această declinare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Oficiului pentru Publicații într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația națională aplicabilă sau să îl absolve de răspundere în situații în care, potrivit legislației respective, aceasta nu poate fi exclusă.

 

Aviz privind drepturile de autor

 

© Uniunea Europeană, 1998-2014

 

Reutilizarea documentelor din sistemul TED în scop comercial sau necomercial este autorizată cu condiția menționării sursei: © Uniunea Europeană. Politica privind reutilizarea documentelor Comisiei Europene este pusă în aplicare prin Decizia Comisiei Europene din 12 decembrie 2011.

 

Utilizarea de elemente (de exemplu: text, fotografii, imagini, grafice etc.) care fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală aparținând unei părți terțe este permisă sub rezerva unei autorizări prealabile din partea titularului dreptului de autor.

 

Niciun logo nu poate fi utilizat fără autorizația prealabilă a Oficiului pentru Publicații.

 

Trimiterea fișierelor TED în format XML prin intermediul unui server FTP, mai ales în vederea exploatării și redifuzării în scopuri comerciale, este condiționată de utilizarea unei parole, care poate fi primită gratuit trimițând un e-mail la adresa: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Pentru toate celelalte aspecte referitoare la drepturile de autor legate de sistemul TED, vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Declarație de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal – înregistrarea utilizatorilor eTendering

Introducere

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

De ce colectăm, păstrăm și prelucrăm date cu caracter personal?

Datele dumneavoastră sunt colectate și prelucrate pentru:

     a furniza servicii (a se vedea în cele ce urmează) care necesită înregistrarea, întrucât sunt tehnic legate de profilul dumneavoastră și, prin urmare, sunt oferite doar utilizatorilor înregistrați pe site-ul eTendering – anunțurile pot fi create și administrate în sistem doar de către utilizatorii autorizați;

     a răspunde utilizatorilor serviciului helpdesk;

     a trimite utilizatorilor informații despre evoluția și utilizarea site-ului;

     a evalua serviciul oferit de modulul de formare online;

     a analiza eventualele erori, pentru a îmbunătăți serviciul și pentru a realiza statistici anonime privind utilizarea site-ului.

 

De asemenea, vom utiliza datele colectate pentru a pregăti statistici cu privire la utilizarea site-ului, dar acestea vor fi anonime și nu vor conține informații cu caracter personal.

 

Anunțurile pot fi create și administrate în sistem doar de către utilizatorii autorizați:

     utilizatorii publici înregistrați pot adresa întrebări și primi răspunsuri la întrebări și notificări cu privire la noi întrebări, răspunsuri și documente referitoare la un anunț de licitație;

     utilizatorii privați înregistrați pot publica și modifica anunțuri și pot răspunde la întrebări.

 

Prelucrarea datelor colectate se face în conformitate cu politica descrisă în regulamentul menționat.

 

Datele vor fi utilizate numai în scopurile menționate mai sus și în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite de personalul Oficiului pentru Publicații și de contractanții acestuia.

 

Cine răspunde de prelucrarea datelor dumneavoastră? (Operatorul)

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor îi revine șefului unității „EUR-Lex și TED” din cadrul Oficiului pentru Publicații. Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului dumneavoastră și a datelor personale pe care le conține, trimiteți un e-mail pe adresa OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Ce date personale colectăm?

Următoarele date ale utilizatorilor din instituții sunt preluate din bazele de date CED LDAP (a se vedea, de asemenea, notificarea către responsabilul cu protecția datelor nr. DPO-839):

     Principala autoritate contractantă

     Prenume

     Nume

     E-mail:

Datele din formularul de înregistrare pentru utilizatori publici sunt opționale, exceptând adresa de e-mail:

     E-mail (care este și numele de utilizator)

     Prenume

     Nume

     Telefon

     Fax

     Denumirea organizației

     Adresă

E-mailurile arhivate în căsuța poștală electronică funcțională OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu și cele în care se trimit întrebările sau se primesc răspunsurile pot conține, pe lângă adresa de e-mail, numele, prenumele, adresa de birou, numărul de telefon/numărul de fax al utilizatorului și organizația sau instituția de care aparține, atunci când acestea sunt introduse de utilizator.

Asocierea dumneavoastră cu o licitație, întrebările și răspunsurile dumneavoastră sunt, de asemenea, stocate și sunt colectate informații privind utilizarea site-ului.

De asemenea, sunt colectate adresa de e-mail și participarea la sesiuni de formare online.

 

Cine poate accesa datele dumneavoastră?

Datele colectate vor fi tratate confidențial și vor fi utilizate numai de Oficiul pentru Publicații și de contractanții responsabili cu infrastructura și gestionarea platformei eTendering.

Informațiile referitoare la autoritățile contractante și agenții lor sunt vizibile numai în cererile de ofertă la care răspunde utilizatorul.

Întrebările și răspunsurile pot fi consultate de utilizatorii care au subscris la cererea de ofertă aferentă.

Datele cu caracter personal nu sunt transmise beneficiarilor sau părților terțe care se situează în afara cadrului juridic amintit, cu excepția unei posibile transmiteri către organismele care îndeplinesc sarcini de monitorizare sau inspecție, în conformitate cu legislația UE (de exemplu, OLAF sau un judecător de instrucție).

Oficiul pentru Publicații nu va divulga aceste date unor părți terțe în scopuri de marketing direct.

 

Cât timp sunt păstrate datele?

Accesul utilizatorilor privați este sistat de îndată ce funcția lor încetează. Comunicările lor (întrebări și răspunsuri) rămân vizibile până la închiderea cererii de oferte.

Datele persoanelor care primesc informații sunt păstrate cel mult cinci ani.

 

Cum puteți accesa datele dumneavoastră, cum puteți verifica exactitatea lor și, dacă este necesar, cum le puteți modifica?

Aveți dreptul de a accesa și de a modifica datele dumneavoastră online. De asemenea, puteți solicita ștergerea completă a acestora, dacă nicio cerere din partea dumneavoastră nu se află în curs de soluționare.

Puteți cere în orice moment să nu mai figurați în lista de corespondență, adresând un mesaj în acest sens serviciului eTendering (datele de contact sunt afișate în cele ce urmează) sau accesând linkul din mesajele pe care le primiți.

Dacă ștergeți înregistrarea ECAS, datele dumneavoastră vor fi, de asemenea, șterse din eTendering, cu excepția întrebărilor și răspunsurilor pe care le-ați adresat/primit.

Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea, vom utiliza, în limite rezonabile, mijloacele care ne pot permite să vă verificăm identitatea înainte de a vă oferi acces la sistem sau de a efectua eventuale modificări.

Vă rugăm să scrieți pe adresa de e-mail menționată în secțiunea „Cine răspunde de prelucrarea datelor dumneavoastră?”.

 

Ce măsuri luăm pentru a evita abuzurile și accesul neautorizat?

Oficiul pentru Publicații a implementat procedurile fizice, electronice și manageriale necesare pentru a asigura protecția datelor primite, pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a garanta securitatea și utilizarea corectă a informațiilor colectate. Aceste proceduri sunt revizuite și actualizate periodic.

Cererea dumneavoastră de informații este stocată și procesată pe serverul Oficiului pentru Publicații și al contractanților săi. Aceasta poate fi transmisă prin e-mail și expertului responsabil cu soluționarea sa.

Contractanții externi au semnat un contract cu Oficiul pentru Publicații care le impune obligația legală de a respecta legislația în vigoare în materie de protecție a datelor cu caracter personal și de prelucrare a acestora, în special Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

 

ARTICOLUL 1.9. – PROTECȚIA DATELOR

 

1.9.2.     Atunci când prelucrează date în numele Comisiei în executarea contractului, contractantul:

 

(a)   acționează numai la instrucțiunile Comisiei;

 

(b)   respectă obligațiile prevăzute la articolele 21 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind confidențialitatea și securitatea prelucrărilor, cu excepția cazului în care, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) a doua liniuță din Directiva 95/46/CE, contractantul se supune deja obligațiilor cu privire la confidențialitate și securitate stabilite în legislația națională a unuia dintre statele membre.

 

Pentru securitatea prelucrării, contractantul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și care vor face obiectul unui acord între Comisie și contractant, în scris sau în altă formă echivalentă.

 

1.9.3.     Contractantul va respecta Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (JO L 151, 15.6.1990, p. 1).

 

Datele utilizate pentru înregistrare sunt stocate pe serverele Comisiei Europene și sunt protejate conform normelor în vigoare.

Angajații Oficiului pentru Publicații care au acces la date cu caracter personal sunt obligați să le protejeze, în așa fel încât să respecte această declarație de confidențialitate. De exemplu, ei nu pot folosi aceste date decât pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu care le-au fost încredințate.

Anumiți funcționari desemnați de Oficiul pentru Publicații pot accesa datele introducând numele lor de utilizator și parola personală. Accesul la date le este rezervat doar acestor funcționari autorizați (prin utilizarea unui sistem special).

 

Care sunt punctele de contact pentru întrebări sau plângeri?

Dacă doriți să accesați datele dumneavoastră personale, să le ștergeți sau să le modificați, contactați
operatorul responsabil cu prelucrarea datelor, și anume șeful unității „EUR-Lex și TED” din cadrul Oficiului pentru Publicații, la: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

În cazul apariției unui conflict, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene sau Autorității Europene pentru Protecția Datelor.