Bästa användare!

Vi kommer att börja fasa ut TED:s eTendering från den 25 oktober 2023. Systemet kommer att ersättas av finansierings- och anbudsportalen, som steg för steg kommer att ta över alla dess funktioner.

I portalen kommer du att hitta viktiga uppgifter om de upphandlingar som EU:s institutioner, organ och byråer utlyser tillsammans med upphandlingsdokumentation och frågor och svar, dvs. allt material som nu publiceras i TED:s eTendering.

Om du behöver mer information kan du kontakta oss på EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Vad är eTendering?

eTendering är en plattform för upphandling på nätet som är baserad på EG-direktiv där upphandlande myndigheter och ekonomiska aktörer kan utföra sina dagliga upphandlingsrutiner. eTendering ger tillgång till dokumentation om anbudsinfodringar som avtalsunderlag, tekniska specifikationer, tillägg och frågor och svar. eTendering är en effektiv förlängning av TED (Tenders Electronic Daily), onlineversionen av "tillägg till Europeiska unionens officiella tidning". Affärstransaktionerna utförs i en säker miljö och på ett effektivt vis. eTendering är det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva upphandling - alla tjänster är helt gratis.

Vilka är fördelarna med eTendering?

eTendering ger tillgång till all information om anbudsinfodringar. Den uppdateras fem gånger i veckan och är integrerad och synkroniserad med TED. Fördelarna för eTendering-användarna är följande:

För upphandlande myndigheter

 • Ger upphandlande myndigheter möjlighet att sköta sin upphandling på nätet i en miljö där de kan arbeta fram kompletta anbudsinfodringar.
 • Ger möjlighet att behandla och hantera svar på frågor från ekonomiska aktörer.
 • Synkroniserar med anbudsinfodringar som tagits fram på eNotices och som publicerats på TED-portalen.
 • Gör det möjligt att publicera även anbudsinfodringar med lägre värden oberoende av TED-portalen.

För ekonomiska aktörer

 • Ger tillgång till all offentlig information om anbudsinfodringar.
 • Erbjuder verktyg och tjänster så att användaren kan förbereda och skicka in frågor om anbudsinfodringar på en säkert och öppet sätt.
 • Ger direkt tillgång till alla offentliga och privata svar.
 • Erbjuder ytterligare tjänster som meddelanden om ändringar i utvalda anbudsinfodringar.
 • Ger även tillgång till de anbudsinfodringar med lägre värde som den upphandlande myndigheten väljer att publicera(publiceringen är inte obligatorisk).

Varför ska jag registrera mig på eTendering?

Registreringsprocessen är väldigt enkel och öppen för alla. Du behöver inte skicka in en massa information för att registrera dig. Du behöver bara ange en giltig e-postadress och ett lösenord. Det är och kommer alltid att vara gratis att registrera sig och att använda eTendering.

All information om anbudsinfodringarna är tillgänglig även utan registrering. Men den som väljer att registrera sig kommer också att få tillgång till följande funktioner:

 • Lämna in eller ändra frågor om anbudsinfodringar.
 • Prenumerera på meddelanden om ändringar i anbudsinfodringar.
 • Organisera meddelanden om utvalda anbudsinfodringar som användaren är intresserad av.