Уважаеми потребители,

Бихме искали да ви информираме, че функционирането на TED eTendering постепенно се преустановява и окончателно ще бъде прекратено на 30 септември 2024 г. От 15 юли 2024 г. не се публикува информация за нови процедури.

Сайтът ще бъде заменен от портала за финансиране и обществени поръчки, на който от 25 октомври 2023 г. насам се публикува информацията за всички открити процедури. На портала ще можете да намерите не само основните данни за публичните покани за участие в търгове на институциите, органите и агенциите на ЕС, но и документацията за поканите и въпросите и отговорите, които понастоящем се публикуват на TED eTendering.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, пишете на адрес EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Какво е eTendering?

eTendering е платформа за електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement), базирана на директивите на ЕО, където възлагащите органи и икономическите оператори могат да изпълняват своите ежедневни дейности по eProcurement. Позволявайки достъп до документация, свързана с покани за участие в търг, като например договорна документация, технически спецификации, приложения, въпроси и отговори, eTendering представлява много ефективно разширение на TED (електронен ежедневник за поръчки), онлайн версията на „Приложение към Официален вестник на Европейския съюз“. Бизнес сделките се обработват в защитена среда и по ефективен начин. eTendering е най-ефективният начин за извършване на търгове – всички предложени услуги са безплатни.

Как мога да извлека полза от eTendering?

eTendering предоставя достъп до цялата документация, свързана с поканите за участие в търг. Той се актуализира пет пъти седмично и е интегриран, и синхронизиран с TED. Ползата за потребителите на eTendering е следната:

За възлагащите органи

 • Предлага на възлагащите органи обща среда за e-procurement за изготвяне на цялостна документация за покани за участие в търг,
 • Предоставя възможност за обработване и организиране на отговори на въпроси до икономическите оператори.
 • Предоставя синхронизиране с поканите за участие в търг, изготвени в eNotices и публикувани на портала на TED.
 • Възможност за публикуване също и на покани за участие в търг с по-ниска стойност, независимо от портала на TED.

За икономически оператори

 • Предоставя достъп до цялата публично достъпна документация, свързана с покани за участие в търг,
 • Предоставя инструментите и услугите за провеждане на прозрачно и безопасно подготвяне, и подаване на въпроси, свързани с покани за участие в търг,
 • Предоставя бърз достъп до всички публични и частни обявени отговори,
 • Предоставя допълнителни услуги, като например известия, свързани с промени в избрани покани за участие в търг.
 • Предоставя също и достъп до покани за участие в търг с по-ниска стойност, ако възлагащият орган реши да ги публикува (тяхното публикуване не е задължително).

Защо трябва да се регистрирам в eTendering?

Процесът на регистриране е много лесен и е отворен за всеки. За регистрация е нужна само най-основната информация – задължителни са единствено валиден адрес на електронна поща и желаната парола. Регистрацията и използването на eTendering са абсолютно безплатни, и ще останат такива.

Цялата информация, свързана с поканите за участие в търг, е достъпна, дори без регистрация. Въпреки това, регистрираният потребител ще получи също и достъп до следните функции:

 • Да подава или променя въпроси, свързани с покани за участие в търг,
 • Да се абонира за известия, свързани с промени по покани за участие в търг,
 • Да организира съобщения, свързани с избрани покани за участие в търг, за които той е заинтересован.