Vážený uživatelé,

Rádi bychom Vás informovali, že provoz aplikace TED eTendering bude od 25. října 2023 postupně ukončen. Bude nahrazena portálem Funding and Tenders (F&T), který postupně převezme všechny její funkce.

Na portálu F&T najdete nejen klíčové údaje z veřejných nabídkových řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU, ale také dokumentaci k zadávacímu řízení a otázky a odpovědi, které jsou v současné době zveřejňovány na stránkách TED eTendering.

Potřebujete-li další informace, obracejte se prosím na EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu.

Co je to eTendering?

eTendering je elektronická platforma pro veřejné zakázky na základě směrnic ES, kde veřejní zadavatelé a hospodářské subjekty mohou provádět své běžné denní činnosti spojené s elektronickým zadáváním veřejných zakázek. Umožňuje přístup k dokumentaci související s výzvami k podání nabídek, např. smluvní dokumentace, technické specifikace, přílohy, otázky a odpovědi, eTendering představuje velmi účinné rozšíření platformy TED (Elektronický informační systém pro veřejné zakázky), což je online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“. Obchodní transakce je efektivním způsobem zpracována v zabezpečeném prostředí. eTendering je nákladově nejúčinnější způsob provádění nabídkových řízení - všechny navrhované služby jsou zdarma.

Jak mohu využít eTendering?

eTendering poskytuje přístup ke všem dokumentům výzvy k podání nabídek. Platforma je aktualizována pětkrát týdně a je začleněna do platformy TED a s ní synchronizována. Výhody eTendering pro uživatele jsou následující:

Pro veřejné zadavatele

 • Nabízí veřejným zadavatelům společné elektronické prostředí pro vytváření kompletní dokumentace výzvy k podání nabídek,
 • Poskytuje možnost zpracování a organizace odpovědí na otázky „hospodářských subjektů“.
 • Umožňuje synchronizaci s výzvami k podání nabídek vytvořenými v eNotices a zveřejněnými na platformě TED.
 • Možnost zveřejňovat také výzvy k podání nabídek s nižší hodnotou nezávisle na platformě TED.

Pro hospodářské subjekty

 • Poskytuje přístup ke kompletní veřejně dostupné dokumentaci výzev k podání nabídek,
 • Poskytuje nástroje a služby pro provádění transparentní a bezpečné přípravy a podání otázek ohledně výzev k podání nabídek,
 • Poskytuje rychlý přístup ke všem veřejně a soukromě podaným odpovědím,
 • Poskytuje dodatečné služby, jako jsou oznámení související se změnami ve vybraných výzvách k podání nabídek.
 • Poskytuje také přístup k výzvám k podání nabídek s nižší hodnotou, pokud se veřejný zadavatel rozhodne je zveřejnit (jejich zveřejnění není povinné).

Proč se registrovat v eTendering?

Proces registrace je velmi jednoduchý a je otevřený každému. Pro registraci jsou nezbytné pouze nejzákladnější informace - povinné jsou pouze platná e-mailová adresa a požadované heslo. Registrace a použití platformy eTendering je a nadále bude zcela zdarma.

Všechny informace související s výzvami k podání nabídek jsou dostupné i bez registrace. Nicméně registrovaný uživatel získá přístup také k následujícím funkcím:

 • Podání nebo úpravy otázek souvisejících s výzvou k podání nabídek,
 • Objednávky oznámení souvisejících se změnami výzev k podání nabídek,
 • Organizování zpráv souvisejících s vybranými výzvami k podání nabídek, o které má uživatel zájem.