Αγαπητοί χρήστες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (TED eTendering) θα καταργηθεί σταδιακά από τις 25 Οκτωβρίου 2023. Θα αντικατασταθεί από τη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς (F&T), η οποία θα αναλάβει σταδιακά όλες τις λειτουργίες της προηγούμενης πλατφόρμας.

Θα μπορείτε να βρείτε όχι μόνο τα βασικά δεδομένα των δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσιεύουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, αλλά και τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, που δημοσιεύονται επί του παρόντος στην πλατφόρμα eTendering της TED.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Τι είναι το «eTendering»;

Το eTendering είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών προκηρύξεων(eProcurement), η οποία βασίζεται σε κοινοτικές οδηγίες όπου οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις ημερήσιες δραστηριότητές τους σχετικά με τις ηλεκτρονικές προκηρύξεις. Επιτρέποντας την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών όπως έγγραφα συμβάσεων, τεχνικές προδιαγραφές, παραρτήματα, ερωτήσεις και απαντήσεις, το eTendering αντιπροσωπεύει μία ιδιαίτερα αποτελεσματική προέκταση του TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών), της ηλεκτρονικής έκδοσης του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται επεξεργασία της επιχειρηματικής συναλλαγής σε ασφαλές περιβάλλον και με αποδοτικό τρόπο. Το eTendering αποτελεί τον αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο πραγματοποίησης δημόσιων διαγωνισμών - όλες οι προτεινόμενες υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν.

Τι μου προσφέρει το eTendering;

Το eTendering παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία ειναι συναφή με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Ο ιστότοπος ενημερώνεται πέντε φορές την εβδομάδα. Επίσης, ενσωματώνεται και συγχρονίζεται με το TED. Oι χρήστες του eTendering επωφελούνται ως εξής:

Για τις αναθέτουσες αρχές

 • Προσφέρει στις αναθέτουσες αρχές ένα περιβάλλον συνεργασίας όσον αφορά τις ηλεκτρονικές προκηρύξεις για την επεξεργασία όλων των εγγράφων προσκλήσεων υποβολής προσφορών,
 • Παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και οργάνωσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις των οικονομικών φορέων.
 • Παρέχει συγχρονισμό με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών οι οποίες περιγράφονται στις eNotices και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πύλη TED.
 • Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προσφορών χαμηλότερης οικονομικής αξίας, ανεξάρτητα από την πύλη TED.

Για τους οικονομικούς φορείς

 • Παρέχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στο κοινό έγγραφα σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών,
 • Παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για διαφανή και ασφαλή προετοιμασία και υποβολή ερωτήσεων σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών,
 • Παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές απαντήσεις,
 • Παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ως γνωστοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε επιλεγμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
 • Επίσης παρέχει πρόσβαση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών χαμηλότερης οικονομικής αξίας, σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να τις δημοσιεύσει (δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους).

Για ποιο λόγο πρέπει να εγγραφώ στο eTendering;

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη και ανοιχτή σε όλους. Για την εγγραφή απαιτούνται μόνον πολύ βασικές πληροφορίες - μόνον έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιθυμητός κωδικός πρόσβασης πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η εγγραφή και χρήση του eTendering γίνονται και θα παραμείνουν εντελώς δωρεάν.

Κάθε πληροφορία σχετική με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών είναι προσβάσιμη ακόμη και χωρίς εγγραφή. Μέσω της εγγραφής ο χρήστης θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση στην παρακάτω λειτουργία:

 • Υποβολή ή τροποποίηση ερωτήσεων σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών,
 • Εγγραφή κοινοποιήσεων σχετικά με τροποποιήσεις στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών,
 • Οργάνωση μυνημάτων σχετικά με επιλεγμένες προσκλησεις υποβολής προσφορών για τις οποίες ενδιαφέρεται.