EU solidarity with Ukraine

Mikä eTendering on?

eTendering on Euroopan unionin direktiiveihin perustuva sähköisten julkisten hankintojen foorumi, jossa hankintaviranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat toteuttaa päivittäisiä sähköisiin julkisiin hankintoihin liittyviä toimia. Mahdollistamalla pääsyn tarjouspyyntöön liittyviin asiakirjoihin, kuten sopimusasiakirjoihin, teknisiin eritelmiin, liitteisiin sekä kysymyksiin ja vastauksiin, eTendering on TED-sivuston (Tenders Electronic Daily) eli Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversion tehokas laajennusosa. Liiketoimintatoimenpide käsitellään turvallisessa ympäristössä ja tehokkaasti. eTendering on kustannustehokkain tapa toteuttaa tarjouspyyntömenettelyjä – kaikki tarjotut palvelut ovat maksuttomia.

Miten voin hyötyä eTendering-sivustosta?

eTendering-sivuston avulla voi tarkastella kaikkia tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja. Sivusto päivitetään viisi kertaa viikossa ja se on liitetty TED-sivustoon ja synkronoitu tämän kanssa. eTendering-sivuston hyödyt ovat seuraavat:

Hankintaviranomaisille

 • Tarjoaa hankintaviranomaisille sähköisten julkisten hankintojen yhteistyöympäristön täydellisten tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelemista varten.
 • Mahdollistaa taloudellisten toimijoiden kysymysten käsittelyn ja niiden vastausten järjestelemisen.
 • Sivuston avulla tarjouspyynnöt voidaan synkronisoida eNotices-sivustolla valmisteltujen ja TED-sivustolla julkaistujen tarjouspyyntöjen kanssa.
 • Mahdollisuus julkaista arvoltaan alempia tarjouspyyntöjä TED-sivustosta riippumatta.

Taloudellisille toimijoille

 • Mahdollistaa pääsyn kaikkiin julkisesti saatavilla oleviin tarjouspyyntöön liittyviin asiakirjoihin.
 • Tarjoaa työkalut ja palvelut tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten avointa ja turvallista laatimista ja lähettämistä varten.
 • Tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin julkisesti ja yksityisesti annettuihin vastauksiin.
 • Tarjoaa lisäpalveluita, kuten valittuihin tarjouspyyntöihin tehtyjä muutoksia koskevat ilmoitukset.
 • Mahdollistaa myös pääsyn arvoltaan alempiin tarjouspyyntöihin, jos hankintaviranomainen päättää ne julkaista (julkaiseminen ei ole pakollista).

Miksi kannattaa rekisteröityä eTendering-sivustolle?

Rekisteröityminen on todella helppoa ja avointa kaikille. Rekisteröintiä varten tarvitaan vain muutama perustieto – vain voimassaoleva sähköpostiosoite ja valittu salasana ovat pakollisia tietoja. Rekisteröityminen eTendering-sivustolle ja sivuston käyttö on täysin ilmaista ja pysyy ilmaisena.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät tiedot ovat tarkasteltavissa myös ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi kuitenkin käyttää myös seuraavia toimintoja:

 • tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten jättäminen tai muokkaaminen,
 • tarjouspyyntöihin tehtyjä muutoksia koskevien ilmoitusten tilaaminen,
 • käyttäjää kiinnostaviin, valittuihin tarjouspyyntöihin liittyvien viestien järjesteleminen.