Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že 25. októbra 2023 sa začne s postupným ukončovaním fungovania platformy TED eTendering. Nahradí ju portál financovania a ponúk, na ktorom sa postupne sprístupnia všetky jeho funkcie.

Na portáli financovania a ponúk budete môcť nájsť nielen kľúčové údaje z verejných výziev na predkladanie ponúk inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, ale aj podklady k výzvam na predkladanie ponúk a otázky a odpovede, ktoré sú v súčasnosti uverejnené na platforme TED eTendering.

Ak potrebujete ďalšie informácie, využite kontakt EC-EPROCUREMENT-SERVICE-DESK@ec.europa.eu.

Čo je eTendering?

eTendering je platforma na elektronické obstarávanie na základe smerníc EK, kde obstarávatelia a hospodárske subjekty môžu vykonávať svoje denné činnosti súvisiace s elektronickým obstarávaním (eProcurement). Platforma eTendering predstavuje vďaka prístupu k dokumentom súvisiacim s výzvou na predloženie ponúk, ako sú zmluvné dokumenty, technické špecifikácie, prílohy, otázky a odpovede, veľmi účinné rozšírenie lokality TED (Tenders Electronic Daily), ktorá je on-line verziou Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie. Obchodná transakcia sa spracuje v bezpečnom prostredí a účinným spôsobom. Platforma eTendering je z hľadiska nákladov najefektívnejší spôsob predkladania ponúk – všetky navrhované služby sú bezplatné.

V čom môže byť platforma eTendering pre mňa prínosom?

Platforma eTendering ponúka prístup k všetkým dokumentom súvisiacim s výzvou na predloženie ponúk. Aktualizuje sa päťkrát týždenne a je integrovaná a synchronizovaná s lokalitou TED. Prínos platformy eTendering je takýto:

Pre obstarávateľov

 • Ponúka obstarávateľom prostredie spolupráce v rámci elektronického obstarávania na vypracovanie úplnej súťažnej dokumentácie.
 • Poskytuje možnosť spracovať a organizovať odpovede na otázky hospodárskych subjektov.
 • Zabezpečuje synchronizáciu s výzvami na predloženie ponúk vypracovanými na lokalite eNotices a zverejnenými na portáli TED.
 • Možnosť zverejniť aj výzvy na predloženie ponúk nižšej hodnoty nezávisle od portálu TED.

Pre hospodárske subjekty

 • Poskytuje prístup ku všetkým verejne dostupným dokumentom súvisiacim s výzvami na predloženie ponúk.
 • Poskytuje nástroje a služby na vykonanie transparentnej a bezpečnej prípravy a predloženie otázok súvisiacich s výzvami na predloženie ponúk.
 • Poskytuje rýchly prístup ku všetkým verejne a súkromne poskytnutým odpovediam.
 • Poskytuje doplnkové služby, napr. oznamovanie súvisiace so zmenami vo výzvach na predloženie ponúk.
 • Poskytuje prístup aj k výzvam na predloženie ponúk s nižšími hodnotami, ak sa obstarávateľ rozhodne zverejniť ich (ich zverejnenie nie je povinné).

Prečo by som sa mal zaregistrovať na platforme eTendering?

Postup pri registrácii je veľmi jednoduchý a otvorený pre každého. Na registráciu sú potrebné len základné informácie – požaduje sa len platná e-mailová adresa a vybraté heslo. Registrácia a používanie platformy eTendering sú úplne bezplatné a budú bezplatné aj v budúcnosti.

Všetky informácie súvisiace s výzvou na predloženie ponúk sú dostupné aj bez registrácie. Registrovaní používatelia však získajú prístup aj k týmto funkciám:

 • predkladanie alebo zmena otázok týkajúcich sa výziev na predloženie ponúk,
 • predplatenie oznámení súvisiacich so zmenami výziev na predloženie ponúk,
 • organizácia odkazov súvisiacich s vybratými výzvami na predloženie ponúk, o ktoré má užívateľ záujem.