Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Production of multimedia online content
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
22/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2018
Статус:
Затворена
Статус
30/07/2018
30/07/2018
English (en)
Данни за въпроса
Anex VI subcontractrors
In the case of subcontracting, in which envelope should we introduce Annex VI?
30/07/2018
Annex VI should be in the administrative part. Further details on technical aspects of subcontracting should be in the technical part.