Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
14/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2019
Статус:
Затворена
Статус
28/08/2019
04/09/2019
English (en) polski (pl)
Данни за въпроса
podstawa prawna zatrudnienia personelu kierowanego do FRONTEX
Czy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, zatrudnienie oraz skierowanie pracowników będzie oparte o zapisy polskiej Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z późniejszymi zmianami), w szczególności czy Frontex wejdzie w prawa i obowiązki Pracodawcy Użytkownika w rozumieniu w/w ustawy?
04/09/2019
W celu zapewnienia zgodnosci z polskim prawodawstwem, zatrudnienie oparte bedzie o zapisy w/w ustawy, a Frontex wejdzie w prawa i obowiazki Pracodawcy Uzytkownika.