Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Customer Support Service for the ECHA Information Desk
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
09/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2020
Статус:
Затворена
Статус
14/04/2020
16/04/2020
English (en)
Данни за въпроса
Financial Offer - budget of this contract
The budget estimated for this contract, i.e. EUR 500.000, does this reflect an estimation of the entire contract duration of 48 months, or does the estimation reflect the first year only? Thank you.
16/04/2020
The estimated budget reflects the entire contract duration.