Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
22/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
24/06/2020
Статус:
Затворена
Статус
15/06/2020
16/06/2020
English (en)
Данни за въпроса
About “EN-Appendix TS.05- Ship Event Service Requirements”
Are there formulas already defined to calculate change of calls, route prediction?
16/06/2020
No, there are no formulas available for these calculations.