Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
PROC/2014/22 - Application development, maintenance and service desk (ADM & SD).
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
10/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2015
Статус:
Затворена
Статус
19/06/2015
19/06/2015
English (en)
Данни за въпроса
Email address in the tender specifications appears wrong.
On page 7 of the tender specifications document, the email address to which NDAs must be sent appears wrong.
19/06/2015
The email address in the tender specifications page 7 APPEARS as procure-ment@esma.europa.eu This appears this was as the document was converted from word doc to PDF before publication. The correct email address to send NDAs to is procurement@esma.europa.eu