Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
31/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2015
Статус:
Затворена
Статус
04/09/2015
07/09/2015
italiano (it) English (en)
Данни за въпроса
Annex 1 Lotto 1 e 2 Key technical requirement A5
Cosa si intende con il termine “Smooth” relativamente alle transizioni fra operazioni on-grid e off-grid?
07/09/2015
"Smooth" significa che la transizione avverrà senza interruzioni