Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Provision of canteen and catering services for the European Environment Agency.
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
20/01/2017
Lhůta pro podání nabídek:
22/02/2017
Stav:
Uzavřeno
Stav
09/02/2017
10/02/2017
dansk (da)
Podrobnosti otázky
Oplysninger om medarbejderne i kantinen.
Udbuddet er efter vores vurdering omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Kan man oplyse antallet af medarbejdere, deres uddannelse, stilling, ansættelsesanciennitet og løn?
16/02/2017
Venligst se bilag 11 - Virksomhedsoverdragelse Please refer to Annex 11 - Business transfer Business transfer
10/02/2017
Det Europæiske Miljøagentur vil indgå kontrakt med en tjenesteyder om levering af kantine- og cateringtjenester. Selvom tjenesteydelserne leveres i Agenturets lokaler, vil Agenturet ikke indgå nogen ansættelseskontrakter med det personale, som den tjenesteyder, der tildeles rammeaftalen, har. Der henvises til afsnit 7.3 i Udbudsbetingelserne for så vidt angår minimumskrav til personalet. Ved affattelse af tilbuddet bør tilbudsgivere have de følgende bestemmelser i standardrammeaften og i standardordresedlen in mente, vedhæftet som bilag 9 til udbudsmaterialet, og især artikel II.1.1, II.1.2 og II.1.3. The European Environment Agency will enter into an agreement with a service provider for the provision of canteen and catering services. Although the services will be provided in its premises, the EEA will not enter into any employment contract with the staff members of the service provider to whom the framework contract will be awarded. Please refer to section 7.3 of the tender specifications for the minimum requirements on staffing. In drawing up a bid, tenderers should bear in mind the provisions of the standard framework contract and order form attached as Annex 9 to the tender specifications and in particular Articles II.1.1, II.1.2 and II.1.3.