Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Eurostat conference on social statistics.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/10/2015
28/10/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Published accounts for years
Could you please ask what the accepted supporting documentation would be if published accounts were not available for the pasty tow years for a company? What would apply for newly founded companies who do have accounts for one year for example? Thank you
28/10/2015
You have to fill in the compulsory reply form for accounting data (Annex 8) and enclose the full set of annual accounts (balance sheet, profit and loss account and notes on the accounts) for closed year available (where it is impossible to provide for the last two years, please indicate the reason) . If such document are not available, you should provide an appropriate statement from bank regarding the company financial solvency. The Commission reserves the right to ask explanation and clarification during the assessment of the offer.