Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Eurostat conference on social statistics.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/10/2015
27/10/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Coffee-breaks
The Tor under Task 7 only list coffee and tea for morning and afternoon breaks. Can you please confirm whether this means that nothing else is expected, such as juice, sweet or savoury snacks?
27/10/2015
Tea, coffee and water should be available for the morning and afternoon breaks. Juice or snacks are not expected.